Aktivitete

Kontakt

Mbledhja nismëtare e Shoqatës së Inxhinierëve të Mbrojtjes ndaj Zjarrit (SIMZ), SFPE Albania.

 

Më datën 25 Tetor, 2023 në ambientet e Hotel Mondial, u zhvillua takimi ndërmjet grupit nismëtar të themelimit te SIMZ- SFPE Albania.
Pjesëmarrësit u prezantuan me statusin, kodin e etikës dhe formularin e anëtarësimit të SIMZ- SFPE Albania.

Me votim të plotë nga anëtarët u zgjodhen organet drejtuese :
• Kryetari I mbledhjes Z.Nikolin Risilia
• Nën/Kryetar i mbledhjes: Znj.Mamica Shehu
Falenderojmë të gjithë pjesemarrësit në këtë mbledhje nismëtare duke ju uruar një rrugëtim të mbare.

Në mënyrë të vecantë duhet të falenderojmë:
Z. Zak Topuzi, Kryetari Shoqatës së Hotelerisë për suportin në logjistikë.
Znj. Rezarta Bitri, CEO e Bitri & Bakiu për suportin juridik të vazhdueshem.

Anëtarët e SFPE ALBANIA
1_Artan Dersha

Foto gjatë mbledhjes!